YOUR PROFIT LIES IN OUR EXPERTISE

advisor

Novomeského 50
902 01 Pezinok

+421 915 055 808

kdobrotkova@expensereduction.com

Kvetoslava Dobrotková

Kvetoslava Dobrotková je partnerkou Expense Reduction Analysts od júna 2016. Jej špecializáciou je optimalizácia bankových nákladov a optimalizácia procesov v nevýrobnej oblasti.

Kvetoslava väčšinu svojej kariéry strávila v bankovníctve, má bohaté skúsenosti v oblasti obchodného financovania, zabezpečovania a vysporiadania obchodných pohľadávok. Pracovala tiež v podniku zahraničného obchodu, kde bola zodpovedná za stratégiu dovozu a vývozu.

Je absolventkou Obchodnej fakulty Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. Hovorí nemecky, anglicky a dorozumie sa aj rusky.

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client