YOUR PROFIT LIES IN OUR EXPERTISE

advisor

Skyttafaret 1
1481 Hagen

+47 971 497 74

lmrostad@expensereduction.com

Liv Mari Rostad

Liv Mari Rostad har gjennom en lang karriere som Daglig leder, Kjededirektør for forskjellige retail konsepter, Markeds- og Logistikksjef med fokus på innkjøp fra forskjellige land og som innleid Konsulent, opparbeidet seg en bred kompetanse innen optimalisering av selskapenes drift og resultater.

Fellesnevneren for de fleste av hennes arbeidsforhold har handlet om endringsledelse, der kostnadsbildet har blitt gjennomgått i detalj og der kremmerinstinktet har blitt satt på prøve. Liv Mari er ekstremt resultatorientert og har alltid levert meget gode resultater for sine arbeidsgivere.

Hun ser frem til å få hjelpe din bedrift å kutte kostnader og optimalisere dine resultater.

 

Liv Mari Rostad has for a long time worked as a Senior Vice President, Chain Director, for various retail concepts, Marketing and Logistics Manager, focusing on purchasing from different countries and as a consultant, gaining a broad expertise in optimizing the companies' operations and results.

The common denominator for most of her working conditions has been about change management, where the cost picture has been reviewed in detail and where her creative instincts has been put to the test. Liv Mari is extremely result-oriented and has always delivered great results for her employers.

She looks forward to helping you to cut your costs and to optimize your results.

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client